Projektjeink
SENS Network

SENS NETWORK

Nemzetközi mentorhálózat a szociális vállalkozásokért

INTERREG Szlovénia - Magyarország


 

 

2. PRIORITÁSI TENGELY

Beruházási prioritás 11b

SC 2: Az együttműködésre való képesség (kapacitás) növelése a határon átnyúló kapcsolatok magasabb színvonala érdekében

PROJEKT-FUTAMIDŐ

2019.03.01 – 2021.02.28.

ERFA FORRÁS ÖSSZEGE

184.967,54 EUR

PROJEKTPARTNEREK

Ustanova lokalna razvojna fundacija za Pomurje (Vezető partner)

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület (partner)

 

A fejlesztés eredménye eszközként funkcionál közös, országtól független problémák kezelésére a projektterületen: alacsony gazdasági mutatók és foglalkoztatottság, kihasználatlan potenciál, elégtelen forrásfelhasználás, határon átnyúló együttműködések hiánya, országok közti mikro szintű intenzív kapcsolat hiánya, önszerveződő gazdasági közösségeket segítő specifikus segítség hiánya.

Közvetlen cél:létrehozni egy komplex fejlesztési csomagot, ami a felméréstől a megvalósításig, mely a helyi igényekre alapozva segíti a határmenti térség önszerveződő szociális vállalkozásait.

Közvetett cél:célzott gazdasági közösségek segítésével előremozdítani a projektterület regionális együttműködését, ezúton gazdasági mutatóit. Létrehozni egy olyan módszertant, ami a helyi igények szerinti adaptáció után bárhol használható.

A projekt elsődleges kimenete egy közös segítőhálózat, ami hosszútávon befolyásolja a projektterület gazdasági fejlődését. Elsődleges célcsoportjai a szociális vállalkozások, akik fejlesztő segítséget kapnak a projektből és azok a gazdasági szereplők, akik szaksegítség nélkül eddig nem tudtak volna szociális vállalkozást alapítani. E mellett azok a szervezetek, akik közvetetten működnek közre a szociális szövetkezetek létrejöttében, valamint partneri alapon segítik működésüket (vidék- és területfejlesztő, szociális szervezetek, önkormányzatok).

Módszer:Közös tervezés, igényfelmérés, ezek elemzése, dokumentálása. Tanácsadók képzése, részükre a felmérések alapján „toolkit” létrehozása. Közben folyamatos igényharmonizáció, „jobshadowing”, workshopok, weboldal létrehozása.

Innováció:a projektterület egészét tekintve mérjük fel az igényeket, az egész módszertant nemzetközi együttműködéssel terveztük meg. Innovatív módon hangsúlyt helyezünk azon gyakorlati problémák ismeretére és kezelésére, amik specifikusak a projektterületen. A szociális vállalkozás önmagában innováció, az ökoszociális piacgazdaság kialakításának fontos pillére.


1. Megalapozó komplex felmérés a régióban a társadalmi vállalkozásokról és az ezek alapján készült Policy Paper (Szakpollitikai Dokumentum)

1.1. Komplex felmérés dokumentumai:

kutatási terv sens network (HU)
research framework sens (EN)

1.2. Policy Paper dokumentumok:

Jelen „Policy Paper” dokumentum az Interreg V-A Szlovénia-Magyarország Együttműködési Program keretében megvalósuló SENS NETWORK elnevezésű SIHU217-es azonosító számú projekt keretében készült azok számára, akik társadalmi vállalkozások jogi és pénzügyi környezetének szabályozására ráhatásuk van, lokális- vagy szakpolitikia szinten. Szintén segítséget kívánunk nyújtani a társadalmi vállalkozások aktorai vagy stakeholderei számára, hogy megismerjék az általunk feltárt problémákat és kidolgozott javaslatokat és továbbgondolják őket, valamint az ő észrevételeik és javaslataik alapján keressék fel az érdekkörükbe tartozó helyi döntéshozókat.

A dokumentum első felében a projekt megvalósítása során végzett kutatások által feltárt helyzetkép és található, mely dokumentum letölthető a Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület honlapjáról a www.zzsz.hu elérhetőségen.

A dokumentum második felében a területre jellemző jogi és pénzügyi szabályozást mutatjuk be röviden, kitérve az ágazatot érintő szűk keresztmetszetekre és a rendelkezésre álló visszacsatolásokra, felvetésekre, megoldandó problémákra.

Végezetül azok a fejezetek következnek amelyek a feltárt problémák megoldási javaslatait tartalmazzák, a „SENS NETWORK” projekt hasznosságának szempontjából is ezek a felsorolások tekinthetők a leghangsúlyosabbnak.

Policy Paper - Szakpolitikai Dokumentum (HU)
Policy Paper - Szakpolitikai Dokumentum (EN)

Joint Policy Paper – Közös Szakpolitikai Dokumentum (HU)
Joint Policy Paper - (Közös Szakpolitikai Dokumentum (EN)

1.3. A projekt kommunikációs terv:

Kommunikációs terv SENS NETWORK (HU)
Communication Plan SENS NETWORK (EN)

2. Módszertani-szakmai segédletek:

A projekt keretében létrehozott szakmai-módszertani segédletek a szociális szövetkezetek és egyéb társadalmi vállalkozások kialakításához, működtetéséhez, fejlesztéséhez:

Toolkit – Kézikönyv társadalmi vállalkozások számára (HU)
Toolkit - Kézikönyv társadalmi vállalkozások számára (EN)

3. Képzések, rendezvények

A projekt keretében megvalósított elméleti és gyakorlati képzések beszámolói, melyeket minden a társadalmi vállalkozások iránt érdeklődő számára ajánlunk a sok hasznos elméleti és gyakorlati információ, működő modell megismerésére:

3.1. Gyakorlati képzés - tanulmányút

A projektben a képzés gyakorlati része a tanulmányút volt, mely 2020. augusztus 26- 28. között került megrendezésre. A gyakorlati képzés, illetve a tanulmányút alatt a résztvevők betekintést nyerhettek olyan szociális vállalkozások működésébe, melyek sikeresek és példaértékűek. Továbbá ezen szociális szövetkezetek példaértékű munkát végezve váltak a helyi gazdaság, társadalom és hagyományőrzés kulcsszereplőivé. A gyakorlati képzés célja minél szélesebb körű ismeret nyújtása a Magyarországi szociális vállalkozásokról és azok gyakorlatban történő megismerése. Jelen beszámolóban a gyakorlati képzésről teszünk leírást.

A bemutatott projektek: A tanulmányút során felkeresett összes helyszín, minden projekt, minden ember nagyon inspiratív és modellértékű volt, ezért javasoljuk a beszámoló tanulmányozását!

Kerkaszentkirály:

Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület, az Önkormányzat és egyéb civil szervezetek társadalmi vállalkozási tevékenységeinek bemutatása. Természet Háza, tanösvények megtekintése, Kerka Holt-ág stb...

Zalaszentlászló - Gyógynövények Völgye Szociális Szövetkezet:

Agroturisztika a Gyógynövények Völgyében. A Gyógynövények Völgyét azzal a céllal hozták létre, hogy egészséges életmódhoz kapcsolódó termékeket, élelmiszereket, hagyományos népi gyógyászathoz kapcsolódó készítményeket állítson elő, és ezeket népszerűsítse. Az egészséges környezet és életmód szemlélete alapvető vezérelv a döntéseknél, sokszor a profitérdekeket is megelőzve. Tevékenység: ökológiai gazdálkodás (14 ha-os biogazdaság), gyümölcsészet, gyógynövénytermesztés és feldolgozás, házi állatok tartása, agroturisztikai szállás – Gyógynövénylak, aktív workshopok, bemutatók

Oszkó – Hegypásztorkör:

Komplex vidékfejlesztés, tájgazdálkodás, hagyományos népi építészeti hagyományok, helyi termékek, helyi közösségfejlesztés. Mostanra több szervezetből állnak, komplex, modellértékű társadalmi vállalkozás

Pórszombat: Tündérkert:

Fenntartható gyümölcsészet, hagyományos gyümölcsfajták génbankja, tündérkert hálózat szellemi és gyakorlati központja. Pálinkakóstolási lehetőség. Tevékenysége és működtetése is önkéntes alapú. Ez a téma bármely vidéki térségben működtethető társadalmi vállalkozásként.

Tormafölde – Természetgyógyászati Központ:

Dr. Berta András, Tormafölde: Gyermekrehabilitációs központ, természetgyógyászat, rehabilitációs lovaglás

Becsehely - Kivi-termesztés:

A hagyományos gyümölcsfajták mellett egy társadalmi vállalkozás kiváló tématerülete lehet az alternatív gyümölcs- és zöldségtermesztés.

Beszámoló Tanulmányút – Sensnetwork (HU) (2020.08.26-28.)
Report about the practical training of Sensnetwork (EN) (26-28.08.2020)

3.2. Elméleti képzés

A projektben megvalósított elméleti képzés beszámolói, előadásai a hasznosak minden érdeklődő számára, széleskörű, hasznos ismereteket nyújtanak a társadalmi vállalkozásokról.

Beszámoló - Online képzés (2020.12.09, 11, 14)

Tananyag 1
Tananyag 2
Tananyag 3
Tananyag 4
Tananyag 5
Tananyag 6
Tananyag 7
Tananyag 8
Tananyag 9
Tananyag 10
Tananyag 11
Munkafüzet

SENS NETWORK - Projektmenedzsment
SENS NETWORK - Ökoszociális gazdaság
SENS NETWORK - Menedzsment
SENS NETWORK - Pénzügyi tervezés
SENS NETWORK - Jó gyakorlatok bemutatása I.
SENS NETWORK - Jó gyakorlatok bemutatása II.
SENS NETWORK - Társadalmi vállalkozásokról I.
SENS NETWORK - Társadalmi vállalkozásokról II.

3.3. Információs napok

A projektben 5 db információs napot tartunk az érdeklődők számára, melyből 1 már megvalósult, a többi meghívóját a honlapon el fogjuk helyezni.

Beszámoló - információs nap

3.4. Záróworkshop (study camp)

Tervezett időpont: 2021 augusztus

3.5. Zárókonferencia - Kerkaszentkirály 2021.08.24.

Köszöntő és bevezető előadások
Kocsis Anikó projektmenedzser előadása
Kerekasztal beszélgetés
Mata Csaba előadása
dr. Páthy Ádám PhD előadásaKAPCSOLAT

Amennyiben kérdése, javaslata, ötlete lenne, keressen minket elérhetőségeinken!

Elérhetőségeink