Pályázatok
Megvalósult pályázatok

Az eszközbeszerzések révén a pályázó minőségi takarmányt képes előállítani, ami az állatok növekedésében, egészségi állapotában, ezen keresztül pedig a hús minőségében is pozitív hatásként jelentkezik. A projekt tehát igazolhatóan helyi termék előállTást szolgált!

állattenyésztéssel, azon belül is mangalica-, juh- és szarvasmarhatartással foglakozik, ahol vágóállatokat tenyésztenek, húst és húskészítményeket állítanak elő.


MEGVALÓSULT PÁLYÁZATOK:

A Zala Zöld Szíve Vidékfejlesztési Egyesület illetékességi területén a 2014-2020-as tervezési ciklus során LEADER támogatásból az alábbi projektek megvalósítására került sor (a teljesség igénye nélkül):

 

Kedvezményezett: Bussay Szőlő- és Bortermelő Kft.

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1-100-8.1.9-21

Projekt címe:Gépbeszerzés a Bussay Kft-nél

Projekt azonosítója: 3342354309 

Projekt rövid leírása:

A Bussay Szőlő- és Bortermelő Kft. a helyi termék előállítás - konkrétan szőtermesztés, illetve bor készítés - fejlesztése érdekében pályázati támogatással 1 db Kubota M5091 Narrow CAB típusú traktort vásárolt meg.  A szóban forgó erőgép a kft. fő profilját jelentő szőlészeti munkák végzéséhez jelent óriási segítséget. A kft. eszközparkjának fejlesztésén túl a projekt hozzájárul a térségi szőlőhegyek megmaradásához, a hagyományos tájhasználat megőrzéséhez. 

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

A gépbeszerzésre koncentráló projekt a szőlőtermesztés hatékonyabb végzése érdekében került megvalósításra. A kft. korábban nem rendelkezett saját tulajdonú erőgéppel, így a szóban forgó traktor beszerzése komoly előrelépés volt a technológiai innováció vonatkozásában.Kedvezményezett: Jánosi  Zsuzsanna őstermelő

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1-100-8.1.3-17

Projekt címe:Agroturisztikai bemutatóhely kialakítása a Luku-hegyen

Projekt azonosítója: 1950594025

Projekt rövid leírása:

A projekt célja a Kerkateskánd közigazgatási területéhez, de földrajzilag Lovászi település nyugati falurésze mögött elhelyezkedő Luku-hegyen a 760 hrsz.-ú ingatlanon található, un. Doma-féle pince agroturisztikai szolgáltatóhellyé való átalakítása. A fejlesztés célja a több mint 100 éves boronafalas pince, mint népi örökség megőrzése és új funkcióval való megtöltése volt. A felújítás lehetővé tette a korabeli borászati eszközök bemutatását, őshonos gyümölcsfák telepítését, oduház kialakítását, melyek együttesen alkalmasak arra, hogy egy a térségre jellemző hagyományos szőlőhegyi birtokot mutathassunk be.

Projekt eredményei:

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

Megvalósult Luku-hegyen egy népi örökségnek számító boronafalas megújítása, amellyel hosszabb távon is biztosított lesz a fennmaradása. Létrejött egy őshonos fajtákból álló gyümölcsültetvény, ahova 17 db oltvány került elültetésre, így bemutathatóvá vált a tradicionális tájhasználat. Az oduház megépültével komplex módon lehet bemutatni a szőlőhegyi gazdálkodást a fenntarthatóság elveit követve.


Kedvezményezett: Lógár Zoltán őstermelő

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1-100-8.1.9-21 

Projekt címe: Új erő- és munkagép beszerzése Lógár Zoltán dobri családi gazdaságában

Projekt azonosítója: 3347298516

Projekt rövid leírása:

A projekt célja Lógár Zoltán Dobriban található őstermelői gazdaságának technológiai fejlesztése volt, elsődlegesen a szőlőtermesztés területén (mely a felhívás alapján helyi terméknek számít). Ennek gyakorlati megvalósítása során beszerzésre került 1 db MTZ 952.7 típusú traktor, valamint 1 db traktorra szerelhető permetezőgép. A fejlesztés megvalósítása során gépcsere történt, ugyanis a fenti traktor helyett a projektben eredetileg egy másik, alacsonyabb műszaki paraméterekkel rendelkező típus szerepelt a projektben.

A megvalósítás során a teljes támogatási összeg felhasználásra került, valamennyi vállalt eszköz beszerzése megtörtént!

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

A támogatás révén a pályázó őstermelői gazdasága technológiai értelemben jelentősen fejlődött. A gépbeszerzések révén jelentős emberi munkavégzés került kivtásra, ami az alkalmazott technológia fejlesztéséát is jelenti.


Kedvezményezett: Hajdár Lászlóné őstermelő

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1-100-8.1.9-21 

Projekt címe: Helyi termék előállítást szolgáló eszközbeszerzés a Hajdár Farmnál

Projekt azonosítója: 3337962829

Projekt rövid leírása:

 A projekt a Bázán működő Hajdár Farm technológiai korszerűsítését célozta, mely során a pályázó több mezőgazdasági gépet szerzett be. Ez az eszközbeszerzés hozzájárult a helyi termék előállítás fejlesztéséhez. A gazdaság fő profilja az állattenyésztés, azon belül mangalica-, juh- és szarvasmarhatartással foglakoznak, vágóállatokat tenyésztenek, húst és húskészítményeket állítanak elő. A vágóállatok tenyésztéséhez elengedhetetlenül szükséges a jó minőségű szálastakarmány előállítása. E projekt ezen a téren valósított meg jelentős előrelépést az alábbiak szerint! 

A két lépcsőben megvalósított fejlesztés első mérföldkövében 1 db New Holland Hengeres Bálózó került megvásárlásra. A beszerzésre került bálázó jelentősége az, hogy általa szakszerűen be lehetbáláznia lekaszált füvet, illetve helytakarékosan lehet elraktározni azt. A második mérföldkő megvalósítása során 1 db Pöttinger Novacat 302 fűkasza került beszerzésre, ami pedig sokkal hatékonyabbá tudta tenni a szálastakarmány előállítást.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

 Az eszközbeszerzések révén a pályázó minőségi takarmányt képes előállítani, ami az állatok növekedésében, egészségi állapotában, ezen keresztül pedig a hús minőségében is pozitív hatásként jelentkezik. A projekt tehát igazolhatóan helyi termék előállítást szolgált!


Kedvezményezett: Taródi Jánosné

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1-100-8.1.1-17

Projekt címe: Üzletbővítés

Projekt azonosítója: 3416666796

Projekt rövid leírása:

A projekt a Letenye, Kossuth Lajos utca 6. szám alatti üzlet felújítását célozta. A pályázó itt Bionatura Boltot üzemeltet, mely megújítva, tágasabb helyiségben várja a projekt megvalósítása óta a vásárlókat.

A felújítás során a főfalak utólagos szigetelése, az új belső válaszfalak építése, az utcafronti lábazat újravakolása, javítása, az épület nyugati homlokzatának kisebb javítási munkáinak elvégzése,  a főfalak vakolatjavítása és kiszárítása, az átalakított helyiségekben új kerámia burkolatok elhelyezése, nyílászáró cserék, álmennyezet építése és hőszigetelése stb. valósult meg.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

 A LEADER támogatás segítségével a fent nevezett üzlett felújítása megtörtént, az épület és vele együtt a bolt megszépült, vonzóbbá vált.


Kedvezményezett: Black Bull Trade Mezőgazdasági, Kereskedelmi és Szolgáltató Kft.

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1-100-8.1.9-21

Projekt címe: A Black Bull Trade Kft gazdaságának fejlesztése etetokocsi beszerzésével

Projekt azonosítója: 3330411315

Projekt rövid leírása:

A kft. pusztamagyaródi telephelyére beszerzésre került 1 db RMH Mixell 14 vontatható etetőkocsi, mely a vállalkozás szarvasmarha tenyésztői tevékenységét szolgálja. A megvásárolt berendezés mobil eszköz.

Az RMH Mixeli 14 vontatott kétcsigás takarmánykeverő-kiosztó kocsi használatával jelentős mértékben megnövekedett a szarvasmarha állomány takarmányozási minősége, javult a különböző takarmányösszetevők optimális felhasználása, fokozódott a húshasznosítású szarvasmarhák fejlődése.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

 A projekt megvalósításával a vállalkozás elérte a projektben meghatározott céljait: állattartási technológiáját a meglévő körülményeinkhez arányosította, mellyel a termelési kockázatokat csökkentette, a gépek, berendezések beszerzésével a nevelt állatállománnyal arányos gépparkot hozott létre, amellyel további fejlesztés alapjait is megteremtette.


Kedvezményezett: Huller Zoltán őstermelő

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1.-100-8.1.3-17

Projekt címe: Szőlőművelési, agro- bor- és gasztroturisztikai tevékenységek javítását szolgáló infrastruktúra fejlesztés megvalósítása Tótszentmárton település zártkertjében, Huller Zoltán gazdaságában.

Projekt azonosítója: 3316113295

Projekt rövid leírása:

Mezőgazdasági őstermelői tevékenység fejlesztéséhez kapcsolódó építési és eszközbeszerzési infrastruktúra beruházás megvalósítása volt a projekt tárgya. Ennek során elsősorban bortermelési, agro- és gasztroturisztikai funkciókat ellátó épület felújítása valósult meg, mely Tótszentmárton település zártkertjében, a 741 hrsz-on található. A felújításon túl új építmények ésúj  épületrész kialakítása is megtörtént, melynek nyomán a pályázó borászati tevékenységei, valamint a turisztikai szolgáltatásai fejlődtek és bővültek. Főbb megvalósított munkanemek: Az építési tevékenységeken túl grillsütő beszerzése és előkészítő pult készítése, őshonos gyümölcsfák telepítése, borászati eszköztároló kialakítása és marketing célokat szolgáló eszközök beszerzése valósult meg.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

 A mezőgazdasági őstermelői, valamint kistermelői tevékenység versenyképességének növekedését, a jövedelmezőség és az eredményesség javulását szolgálta a projekt. Az új funkciók kialakítása, az őstermelői gazdaság diverzifikációjához, új termékek és szolgáltatások bevezetésehez járultak hozzá.


Kedvezményezett: Tornyiszentmiklós Község Önkormányzata

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1.-100-8.1.8-21

Projekt címe: Élhetőbb településekért - Tornyiszentmiklós-Kerkateskánd, Lovászi és Szécsisziget

Projekt azonosítója: 3339654355

Projekt rövid leírása: A fejlesztés megvalósítása 2 db mérföldkő lebonyolításával valósult meg. A projekt kizárólag eszközbeszerzést tartalmazott. Az 1. mérföldkőig virágláda, gyümölcsprés, gyümölcsdaráló, vákuumcsomagoló illetve aszalószekrény beszerzése történt meg.  Ezek az eszközök a településkép javítáást, illetve a közösségi gyümölcsfeldolgozás lehetőségének létrehozását szolgálta. A 2. mérföldkő során rendezvénysátor, bankettasztal, bankettszék, kerti pad, kerti szemetes, bozótvágó, lombfúvó illetve kerti kiülő megvásárlására került sor. Az ekkor beszerzett eszközök részben szintén a településkép szíépítését, a zöldterületek hatékonyabb gondozását, részben pedig a közösségi terek bútorzatának megújítását szolgálták. A rendezvénysátor értelemszerűen a szabadtéri közösségi rendezvények lebonyolítása érdekében került beszerzésre.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó: A 4 település összefogásával megvalósuló beruházás hozzájárult a településkép javítááshoz, a zöldterületek karbantartáásnak megoldásához, ileltve  aközösségi rendezvények eszközhátterének megteremtéséhez.


Kedvezményezett: Becsehely Község Önkormányzata

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1.-100-8.1.8-21

Projekt címe: Településképet javító beruházások Becsehelyen, Valkonyán, Rigyácon, Eszteregnyén és Petriventén

Projekt azonosítója: 3339208714

Projekt rövid leírása: 

Az együttműködő települési önkormányzatok (Becsehely, Valkonya, Rigyác, Eszteregnye és Petrivente) célja a lakossági elégedettség növelése, a településkép minőségének javítása, a település vonzerejének növelése. A projekt ezeknek a céloknak az eléréséhez nyújtott segítséget eszközbeszerzéssel.

Megvásárlásra került 10 db árusítóasztal, LTMG árokásó és kiegészítő felszerelés, 2 db traktor és kiegészítő eszközök, 1 db pótkocsi, ágvágók, ágaprító, aggregátor, rönkhasító, utcabútorok.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó: Az önkormányzatok gépparkja fiatalodott, a feladatok ellátásának színvonala növekedett. A vidéki települések élhetőbbek, vonzóbbak lettek.


Kedvezményezett: Parragi Attila őstermelő

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1.-100-8.1.3-17

Projekt címe: Pincefelújítás a Lovászi szőlőhegyen

Projekt azonosítója: 1969952771

Projekt rövid leírása: 

A fejlesztés legfajsúlyosabb eleme egy, a Lovászi szőlőhegyen található présház átfogó felújítása volt. A külsőleg és belsőleg megújult épület a projekt megvalósítását követően alkalmassá vált arra, hogy a XXI. századi elvásároknak megfelelően kiszolgálja az itt végzett őstermelői tevékenységet. Ennek további erősítése céljából megvásárlásra és elültetésre került 10 db őshonos gyümölcsfa (húsvéti rozmaring), valamint a termés megvédése érdekében egy madárháló is megvásárlásra került.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó: A fejlesztés révén a Lovászi szőlőhegyen található őstermelői kisgazdaság olyan felújított gazdasági épülettel rendelkezik, mely lehetőséget biztosít a Kedvezményezett számára a hatékonyabb termelésre, tevékenységeinek továbbfejlesztésére, a szőlőhegyi gazdálkodás hagyományának megőrzésére és általa a tradicionális zalai tájkép fenntratására.


Kedvezményezett:  Kerka-Mente Natúrpark Egyesület

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1.-100-8.1.2-17

Projekt címe: MURA RÉGIÓ 2020

Projekt azonosítója: 3032949068

Projekt rövid leírása: 

A projekt egy olyan rendszer felépítését célozta, ami a térség látványosságait, természeti értékeit, helyi termékeit és turisztikai attrakcióit egyesíti.
A rendszer alapja egy honlap, amelyiken önálló aloldalként jelenik meg minden turisztikai szereplő.
A honlap címe és a védjegyarculat elnevezése a térség (régió) önálló kistájaként azonosított ,,Kerkavidék" nevet kapta.
A rendszer 4 önálló elemet foglal magában:

1.    Video spotok: kb. 25 sec/vonzerő
Megtalálható és nyilvánosan elérhető a https://www.youtube.com/@kerkavidek/videos csatornán.
2.    Honlap: az 50 vonzerő leírása, fotói és a video spotok.
Megtalálható és nyilvánosan elérhető a https://kerkavidek.hu/ weboldalon.
3.    QR kóddal optimalizált arculati védjegyrendszer, a QR kód a honlap aloldalra irányít. Az arculati védjegyrendszert és egyes elemeit a beszámolóhoz csatoltuk.
4.    A látnivalók egységes arculatú turisztikai táblái (2 db/vonzerő), az egyéni QR kóddal Az egyéni QR kóddal ellátott táblák (100 db) fotóit a beszámolóhoz csatoltuk.

A projekt célja a térség turisztikai vonzerőinek folyamatosan fejleszthető rendszerbe szervezése volt, amelynek alapja egy olyan honlap, amelyik alkalmas böngészésre, ugyanakkor egy, a térségben eddig még nem használt innovatív, különleges megoldást is nyújt.
A honlapon az egyes aloldali turisztikai szereplők által előállított termék, működtetett látványosság, vagy üzemeltetett szolgáltatás és látogatható természeti vagy építészeti érték tulajdonságait a rövid leíráson és fotón kívül egy 25 másodperces videóban ismertettük.
Az aloldal minden elemének önálló QR kódja van, az egyes kódok az adott terméken (pl.: boroscímkén, mézcímkén), látnivalón (kilátó, műemlék) kihelyezett turisztikai táblán, kiadványon, elhelyezhetők és a QR kód leolvasásakor a telefon/tablet az interneten az adott aloldalra, az adott helyi termékről, látnivalóról készült spothoz navigál.
A rendszer másik innovációja, hogy nem csupán a passzív elemeket (műemlékeket, természeti értékeket) mutatja be, hanem a térség helyi termék előállítóit, mint turisztikai attrakciót jeleníti meg és összekapcsolja a helyi terméket a turizmussal.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó: A projekt megvalósításával létrejött egy térségi weboldal, mely képes bemutatni a helyi turisztikai szereplőket. A honlapon keresztül elérhetők a róluk készült kisfilmek, elérhetőségi adatok, illetve egyéb releváns információk. A fejlesztés eredményeképpen elkészült egy védjegy szabályzat és ezen keresztül létrejött egy térségi védjegy rendszer. A "Kerkavidék" védjegybirtokosok listája a következő:

 

NÉV

CÍM

1.

Fügeliget

Tormafölde, Szent János hegy, hrsz. 263

2.

Kerka Vízimalom Kiállítótér

8879 Szécsisziget Rákóczi út 1.

3.

Pajta Kávézó Szécsisziget

8879 Szécsisziget Rákóczi út 1.

4.

Kerka Piac Szécsiszigeten

8879 Szécsisziget Rákóczi út 1.

5.

Kerka Kincse vadkovászos kézműves pékség

8879 Szécsisziget Rákóczi út 1.

6.

Vasfüggöny Múzeum és Légópince

8878 Lovászi 522 hrsz.

7.

KANTIN Gasztrokocsma

8878 Lovászi Lakótelep 68.

8.

Bear-Lak

8878 Lovászi Lakótelep 96.

9.

Bussay Pincészet

8873 Csörnyeföld Hegyi út 2.

10.

Vörcsöki-hegyi kilátó

8873 Csörnyeföld 3398 hrsz.

11.

Pál Családi Gazdaság és Szőlőbirtok

8873 Csörnyeföld 3396 hrsz.

12.

Borovics Rendezvény- és Vendégház

8873 Csörnyeföld Fő út 32.

13.

Csömödéri Állami Erdei Vasút

8957 Csömödér, Vasút út 2.

14.

Kistolmácsi-víztározó

Kistolmács

15.

Jurtatábor Kistolmács

Kistolmács, Petőfi utca

16.

Fortuna Vendéglő és Vendégház

Kistolmács, Petőfi Sándor utca 43.

17.

Természetház és Tanösvény

8874 Kerkaszentkirály, Petőfi Sándor u. 1.

18.

Ökoszféra Látogatóközpont

8874 Kerkaszentkirály, Petőfi Sándor u. 1.

19.

Kerkaszentkirályi Horgásztó

8874 Kerkaszentkirály, Fő utca

20.

Kerkaszentkirályi Rafting Bázis

8874 Kerkaszentkirály, Petőfi Sándor u. 1.

21.

Kerka-Völgyi Vendégház

8874 Kerkaszentkirály, Fő utca 80.

22.

Fedák-kúria

8864 Tótszerdahely, Kossuth Lajos u. 83.

23.

Szerdahely-tó

8864 Tótszerdahely Helyrajzi szám: 012/10

24.

Prés- és Pincemúzeum, Vidéki Örökség Háza

8865 Tótszentmárton, Kálmán-szőlőhegy 733 hrsz.

25.

Vino Vlasics Tótszentmárton

8865 Tótszentmárton, Kálmán-hegy Hrsz: 617

26.

Dombháti Gasztro-, Bor- és Aktív Turisztikai Pont

8865 Tótszentmárton, Kálmán-szőlőhegy729 hrsz.8865

27.

Raftingbázis és Kézművesház Molnári

Molnári 073/19 Hrsz.

28.

Szent Család Közösségi- és Zarándokház

Becsehely, Kossuth Lajos út 59.

29.

Vitis Vendégházak

8866 Becsehely, Kossuth u. 203. és 201.

30.

Kör Kávézó & Bár

8866 Becsehely, Kossuth Lajos út 157.

31.

Árpád-kori Mindenszentek templom Polán

8866 Becsehely, Kossuth Lajos út 212.

 

32.

Mura repülőtér Becsehely

8866 Becsehely, Szabadság u. 66.

33.

Rejtek Aktív Turisztikai és Kerékpáros Központ

8888 Lispeszentadorján Kossuth L. u. 44.

34.

Lispei Vendégházak

8888 Vendégház 8888 Apartmanház

8888 Lispeszentadorján Kossuth Lajos út 23.

8888 Lispeszentadorján Kossuth Lajos út 29.

35.

Zöld Zóna Büfé

8888 Lispeszentadorján Kossuth Lajos út 27.

36.

Bánfai Gépgyűjtemény

8885 Borsfa Zrínyi u. 111.

37.

Csicsergő Szabadidőközpont 

8948 Nova, Zuggó köz 1.

38.

Simon Pince

8873 Csörnyeföld, Hárslevelű utca 6157 hrsz.

39.

Hajdu Családi Pince

8866 Becsehely, 8720 hrsz.

40.

Káki (datolyaszilva) ültetvény

8866 Becsehely, Szőlőhegy (Gerecse-hegy) 5457 Hrsz

41.

Harcz Endre kertészet

8866 Becsehely Jókai Mór utca 32.

42.

Niki Áfonyakertje

8978 Rédics Dunai utca 13.

43.

Bio Levendula-gazdaság

8957 Csömödér külterület 040 hrsz

44.

Tuboly Pince Tormafölde

8876 Tormafölde, Szent János hegy 3134/3 hrsz

45.

Molnár Pince Becsehely

8866 Becsehely, Öreghegy 6313 hrsz.

46.

Fénykereszt a becsehelyi hegyen

8866 Becsehely Öreghegy 6313 Hrsz.

47.

Mária szobor a becsehelyi hegyen

8866 Becsehely Öreghegy 6329 Hrsz.

48.

Töviskert Családi Gazdaság

8951 Gutorfölde Kossuth L u. 26.

49.

Olajcsapda

8887 Bázakerettye, Petőfi Sándor u. 6.

50.

Bazsika Fürjtojás

8960 Lenti, Kinizsi u. 24.


KedvezményezettHajdu Szilárd őstermelő

LEADER Helyi felhívás azonosítószámaVP6-19.2.1.-100-8.1.9-21

Projekt címe: Őstermelői eszközfejlesztés a Hajdu birtokon

Projekt azonosítója: 1958363379

Projekt rövid leírása: 

Hajdu Szilárd őstermelői kisgazdaságában szőlőtermesztéssel és borkészítéssel fogllakozik elsősorban Becsehelyen, a Kis-hegyen. Az általa megvalósított fejlesztés során egy a gépi munkák elvégzésére alkalmas erőgép - MTZ 320.4 traktor -, valamint egy pneumatikus prés került beszerzésre. Ez utóbbi a borászati tevékenység fejlesztését van hivatva szolgálni. A kötelezp nyilvánosság és tájékoztatás biztosítása érdekében 1 db projekttábla került elkészíttetésre.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

 A projekt sikeres megvalósítása révén az őstermelői kisgazdaság eszközállománya minőségileg és hatékonyságát tekintve komoly mértékben javult. A traktor a minőségi gépimunka biztosítáást szolgálja, ami a termés minőségében és mennyiségében is jelentkezik. A hidraulikus prés pedig a minőségibb borászati tevékenység létrehozását szolgálja

Az őstermelői gazdaság működtetése hozzájárul a hagyományos tájhasználat - esetünkben a szőlő- és gyümölcstermesztés - megőrzéséhez, ezáltal pedig a szőlőhegy megmaradásához is.


Kedvezményezett: Stricz Zoltán őstermelő

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1.-100-8.1.9-21

Projekt címe:Muramenti helyi termékek előállításának és értékesítésének fejlesztése Tótszentmárton település zártkertjében.

Projekt azonosítója: 3349326677

Projekt rövid leírása:

Tótszentmárton település zárkertjében található 733. hrsz-ú területen jellemzően a helyi vidéki és kistermelői termékek (bor, pálinka, gyümölcs) forgalmazásának és értékesítésének fejlesztése valósult meg e projekt keretében. A fejlesztés központi eleme a 40,58 m2 alapterületű vendégfogadó- értékesítő- és bemutató tér kialakítása volt, melyhez további eszközbeszerzés is társult: aljnövényzet tisztító, utánfutó, permetezőgép, ágaprító, borhűtők, információs pult. Ez utóbbiak az őstermelői tevékenység folytatását szolgálták. Egyéb, a projektben megvalósított további tevékenységek: kötelező tájékoztatás és nyilvánosság biztosítása, műszaki ellenőri szolgáltatás igénybevétele voltak.

Projekt eredményei:

A fejlesztés hozzájárult a mezőgazdasági őstermelői kisüzemi termeléséhez kapcsolódóan a versenyképesség, költség- és energiahatékonyság javításához, ezáltel a jövedelmezőség és eredményesség javulásához. A projekt az őstermelői kisgazdaság diverzifikációja terén is eredményt tudott felmutatni. Mindezeken túlmenően pedig hozzájárult a szőlőhegyi gazdálkodás hagyományának megőrzéséhez a tótszentmártoni Kálmán-hegyen, ezzel pedig hozzájárult a tradicíionális tájkép megőrzéséhez is.


 Kedvezményezett: Péterfi András őstermelő

 

 

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1.-100-8.1.9-21

Projekt címe:Helyi termék előállítási feltételeinek fejlesztése Péterfi András őstermelőnél

Projekt azonosítója: 3452879651

 

Projekt rövid leírása:

Pusztaszentlászló településen került megvalósításra a fejlesztés, ahol Péterfi András őstermelőként kb. 1 ha-nyi területen gazdálkodik. Elsősorban gyümölcstermesztéssel foglalkozik. Jelen projektben is e tevékenység hatékonyabbá tétele érdekében szerzett be különféle gépeket, eszközöket: 1 db 1 db Solis 26 traktort, 1 db Lince 140 szárzúzót, 1 db DFL-135 talajmarót és 1 db AGP 100 TN permetezőgépet.

 

Projekt eredményei:

A fejlesztés hozzájárult az őstermelői kisgazdaság hatékonyabb működéséhez a gyümölcstermesztéshez szükséges eszközpark fejlesztése által.


Kedvezményezett: Pál Zoltán őstermelő

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1.-100-8.1.3-17

Projekt címe:Présházfelújítás a Vörcsöki-hegyen

Projekt azonosítója: 1969958614

Projekt rövid leírása:

Csörnyeföld község közigazgatási területéhez tartozó Vörcsöki-hegyen található présház felújítása volt a projekt elsődleges célja. Az épület borászati, borturisztikai funkciót lát el, ez Pál Zoltán őstermelő kisgazdaságának központja. A 40 éve épült, több alkalomal bővített épület felújítás a hatékonyabb gazdálkodás és vendégfogadás feltételeinek fejlesztése miatt vált aktuálissá. Az építési beruházás során a présház új - cserép - héjazatot kapott, belső tereiben lecserélésre kerültek a burkolatok, kialakításra került egy fürdő helyiség, felújításra került az öltöző, a szobában és az ebédlőben lambéria borítás került a falakra, illetve megtörtént a belső helyiségek festése, valamint az elektromos áram hálózat korszerűsítése, illetve  vagyonvédelmi rendszer kiépítése.

Mindezeken túlmenően a projekt révén szőlőtelepítésre is sor került, továbbá madárháló került beszerzésre vadkár elhárítási célból.

Projekt eredményei:

A présház felújítása , funkcionális kialakítása a tevékenység hosszú távú fenntartását szolgálta. Ez egyben hozzájárult a szőlőhegyi gazdaság fennmaradásához, hosszú távú működtetéséhez. erősíti a hagyományos tájhasználat fennmaradását. Lehetőséget teremt új borturisztikai tevékenység bevezetésére , minőségi szoláltatás , turistabarát környezet megteremtéséhez.

A megvalósított projekt része annak a munkának és törekvésnek amit a Pál Zoltán vezette családi gazdaság éveken keresztül építgetett. A szőlőterületek folyamatos bővítésével és termőre fordulásával párhuzamosan igyekeztek kialakítani az értékesítés feltélételrendszerét is.  A présház felújításával szintet kívántak lépni. A felújított présház vonzóbbá és kihasználtabbá teszi az itt kínált szolgáltatásokat.


Kedvezményezett: Time'x 2000 Kft.

LEADER Helyi felhívás azonosítószáma: VP6-19.2.1-100-8.1.9-21

Projekt címe:"Eszközbeszerzés a Time'x 2000 Kft-nél"

Projekt azonosítója: 3363952982

Projekt rövid leírása:

A Time'x 2000 Kft. a helyi termék előállítás - konkrétan szőtermesztés, illetve bor készítés - fejlesztése érdekében vásárolt 1 db AGT 1060 kabinos, 56 LE kistraktort pályázati támogatással.  A szóban forgó erőgép szőlészeti munkák végzéséhez nyújt komoly segítséget, teszi hatékonyabbá a munkát. Által a kft. csökkenteni tudja a kézimunkaigényes tevékenységek arányát, ami a térségben tapasztalható munkaerőhiány miatt is fontos szempont és emiatt jelentős eredmény.

A beruházás sikeres megvalósításával az alábbi eredményeket érte el a pályázó:

A fejlesztés eredményeképpen a szőlőművelés hatékonysága nő, emellett pedig a projekt hozzájárul a szőlőhegyi gazdálkodás fenntartásához, a hagyományos tájkép és a tradicionális tájhasználat fenntartásához.

 

 


 KAPCSOLAT

Amennyiben kérdése, javaslata, ötlete lenne, keressen minket elérhetőségeinken!

Elérhetőségeink